خدمات پس از فروش آذر باطری

خدمات پس از فروش آذر باطری

09202161918

ضمانت Azar batri

گارانتی باتری‌ها برای هر خریداری از اهمیت بسیاری برخوردار است. باتری‌های آذر نیز از این قاعده مستثنی نیستند. برای استعلام گارانتی باتری‌های آذر، ابتدا باید به فروشگاه یا نمایندگی مجاز مراجعه کنید. در این مرحله، باید مدارک خرید باتری و شماره سریال باتری را به فروشنده نشان دهید تا او بتواند بررسی کند که آیا باتری شما در بازه زمانی گارانتی قرار دارد یا خیر.

در صورتی که باتری شما در بازه زمانی گارانتی قرار داشته باشد، فروشنده برای شما یک فرم استعلام گارانتی تهیه می‌کند. در این فرم، اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی خریدار، شماره تماس، مدل و شماره سریال باتری و تاریخ خرید باتری جای دارد. بعد از تکمیل فرم، فروشنده برای شما کپی فرم را تحویل می‌دهد.

در این مرحله، بسته به شرایط و قوانین گارانتی آذر باتری، ممکن است باید باتری را به فروشگاه ببرید تا فروشنده آن را بررسی کند. در صورتی که با تحویل کپی فرم استعلام گارانتی به شما، مشکلی در باتری نباشد، فروشنده یک نسخه از فرم را برای خود نگه می‌دارد و یک نسخه دیگر را به شما تحویل می‌دهد.

در صورتی که با تحویل کپی فرم استعلام گارانتی، فروشنده متوجه مشکلی در باتری شما شود، او باید باتری را برای اصلاح یا تعویض به شرکت آذر باتری ارسال کند. در این صورت، آذر باتری باید بررسی کند که آیا مشکلی در باتری وجود دارد یا خیر. در صورتی که مشکلی وجود داشته باشد، باتری تعمیر یا تعویض خواهد شد و به فروشنده برگردانده می‌شود.

اگر شما به هر دلیلی نسخه اصلی فرم استعلام گارانتی را در اختیار نداشته باشید، باید با فروشنده تماس بگیرید و از او بخواهید که یک نسخه دیگر از فرم را برای شما تهیه کند. در برخی موارد، فروشنده ممکن است برای تهیه نسخه دیگری از فرم، هزینه‌ای را از شما دریافت کند.

در کل، برای استعلام گارانتی باتری‌های آذر، باید به فروشگاه یا نمایندگی مجاز مراجعه کرد و مدارک خرید باتری و شماره سریال باتری را به فروشنده نشان داد. در صورتی که باتری در بازه زمانی گارانتی قرار داشته باشد، فروشنده برای شما یک فرم استعلام گارانتی تهیه کرده و به شما تحویل می‌دهد. در صورتی که با تحویل کپی فرم استعلام گارانتی، فروشنده متوجه مشکلی در باتری شما شود، او باید باتری را برای اصلاح یا تعویض به شرکت آذر باتری ارسال کند و در صورتی که مشکلی وجود داشته باشد، باتری تعمیر یا تعویض خواهد شد.

Loader